Zkouška před autorizovanou osobou

V případě zájmu zprostředkujeme studentům zkoušku před autorizovanou osobou pro získání živnostenského listu Masérské rekondiční a regenerační služby.

Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.