Masérské kurzy pro cizince

Rekvalifikační kurzy pro cizince

Kvalifikační kurz „Sportovní masáž“ akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR). Po absolvování obdržíte certifikát pro odbornost „Sportovní masáž“ a tím získáte možnost vystavení Živnostenského listu za účelem podnikání v České republice a to pro živnost „vázanou“, „Masérské a regenerační služby“.

Výuka anglicky, španělsky, italsky, portugalsky, francouzsky

Forma výuky: Víkendová, nebo večerní podle domluvy.
Cena kurzu: 10.000 Kč

Retraining courses

Retraining course „Sports Massage“ is accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MSMT CR). After completion of the course you will receive a certificate for the competence „Sports massage“ and then you will gain the opportunity to get a Trade Licence for commercial activities in the Czech Republic, namely for business aktivity „Massage and Regeneration Services“.

Lectures in English, Spanish, Portuguese, Italian, French languages

Form of lectures: Weekend courses, evening courses or individual courses by agreement Price: CZK 10.000

Curso de masaje terapeutico deportivo

Curso de masaje terapeutico deportivo Curso de masaje terapeutico deportivo acreditado por el Ministerio de Educación de la República Checa (MŠMT ČR).

Después de la finalización del curso, usted recibirá un certificado de "terapeuta calificado en masaje deportivo" que le da la posibilidad de obtener una licencia comercial para fines de Comercio y Negocios en la República Checa. De acuerdo con „ŽL: Masérské a regenerační služby“.

Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.