Masérské kurzy pro cizince

Courses for forigners

Kvalifikační kurz „Sportovní masáž“ akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR). Po absolvování obdržíte certifikát pro odbornost „Sportovní masáž“ a tím získáte možnost vystavení Živnostenského listu za účelem podnikání v České republice a to pro živnost „vázanou“, „Masérské a regenerační služby“. V ceně kurzu jsou vyukové DVD a textové materiály v angličtině.

Výuka anglicky

Forma výuky: podle individuální dohody.
Cena kurzu: 15.000 Kč

Retraining courses

Retraining course „Sports Massage“ is accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MSMT CR). After completion of the course you will receive a certificate for the competence „Sports massage“ and then you will gain the opportunity to get a Trade Licence for commercial activities in the Czech Republic, namely for business aktivity „Massage and Regeneration Services“ includes DVD and textbook in English..

Lectures in English language

Form of lectures: individual courses by agreement Price: CZK 15.000

Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.