Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikace, rekvalifikační masérské kurzy

Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT

Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci.

Masérské kurzy jsou zařazeny do systému celostátních rekvalifikací. Absolventi rekvalifikačních kurzů získávají celostátně platná osvědčení pro zvolenou pracovní činnost.

Na základě osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu lze zažádat o vydání živnostenského listu.

Pořadatelem rekvalifikačních kůrzů je agentura BEN001 s.r.o., která se zabývá tvorbou a realizací vdělávacích programů, rekvalifikačních kůrzů a zprostředkováním zaměstnání

Doba výuky

Rekvalifikační masérský kurz probíhá od 9 do 13 hodin v pondělí - pátek, nebo o víkendu jednou za 14 dní ve stejný čas.

V případě zájmu je možné domluvit odpolední či večerní kurzy.

 

Pořádané rekvalifikační kurzy

Nabízíme možnost rekvalifikace v těchto kurzech: