Rekvalifikační masérský kurz

Rekvalifikační masérský kurz

Masérský rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci.

Masérské rekvalifikační kurzy jsou zařazeny do systému celostátních rekvalifikací. Absolventi rekvalifikačních kurzů získávají celostátně platná osvědčení pro zvolenou pracovní činnost.

Individuální termíny kurzů

Váš kurz může začít již zítra!

První termín vašeho kurzu může začít hned toto pondělí, středu nebo pátek (pro standardní kurz) nebo kterýkoli den (kurz s individuálním přístupem).

Každý den začíná nový kurz

Přihlaste se a začněte hned!

Každý den zahajujeme nový rekvalifikační kurz. Termíny Vám přizpůsobíme individuálně.

Po dobu prázdni je pouze Prázdninový rekvalifikační kurz, další rekvalifikační začínají v září.

Název kurzu

Oficiální název rekvalifikačního masérského kurzu je Sportovní masáž.

Rekvalifikační masérský kurz splňuje požadavky na kvalifikaci pro o vydání živnostenského listu v oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.

Rekvalifikační vzdělávací program Sportovní masáž je zařazen do systému Profesních kvalifikací.

Pro koho je masérský kurz je určen

Rekvalifikační masérský kurz je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako regenerační masér s možností uplatnění v rozsáhlém okruhu regeneračních zařízení.

Předcházející zkušenosti v oboru nejsou podmínkou. Uchazeč musí pro přijetí do rekvalifikačního masérského kurzu mít ukončené střední vzdělání a být starší 18 let.

Masérské rekvalifikační kurzy

  • řádný
  • víkendový
  • odpolední
  • individuální

Zahájení denní výuky řádného rekvalifikačního kurzu bude 14.9.2022, víkendové výuky 17.9.2022 a individuální výuky od 5.9.2022.

Kurz Řádný kurz Víkendový kurz Odpolední kurz Rekvalifikační kurz s individuálním přístupem
Lektor Mirek, Petr Mirek, Petr Mirek, Petr Mirek, Petr
Cena 8.000 Kč 9.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Rozvrh Po - pá víkend 1x za 14 dní 2x týdně dle dohody
+ možnost víkendu
dle potřeb studenta
Hodiny 9:00 -13:00 9:00 -13:00 14:00 - 19:00 dle potřeb studenta
Poznámka možnost spojit všední dny a víkendy  V případě absence náhradní
termín o víkendu
Cena zahrnuje náklady mimo pracovní dobu a příp. model ke studiu + výukové DVD
Nástup do kurzu je možný kdykoli, docházka může být nepravidelná, vše po dohodě s klientem.

Cíl masérského kurzu

Cílem rekvalifikačního masérského kurzu je, aby absolvent byl hned po zakončení kurzu schopný pracovat jako masér ve všech sportovních, lázeňských a regeneračních zařízeních při regeneraci zdravých lidí.

Obsah masérského kurzu

Během kurzu získá absolvent základní znalosti z fyziologie, anatomie, informace o související hygieně, kožních chorobách, první pomoci, teoretické i praktické znalosti masáže.

Rozsah rekvalifikačního masérského kurzu

Rekvalifikační masérský kurz je v rozsahu 154 vyučovacích hodin, kurz je akreditován MŠMT ČR.

Počet účastníků ve skupině masérského kurzu

Protože je v masérském kurzu kladen důraz na individuální přístup, probíhá výuka pouze v malých skupinách do 8 osob.

Studijní materiály a pracovní pomůcky

Studijní materiály a pracovní pomůcky pro rekvalifikační masérský kurz obdržíte při jeho zahájení. Materiály jsou zahrnuty v ceně masážního kurzu.

Na kurz si přineste

Na kurz si přineste volné oblečení vhodné k práci maséra, přezuvky, ručník, prostěradlo a psací potřeby.

Cena kurzu

  • 8.000 Kč - řádný kurz
  • 9.000 Kč - víkendový kurz
  • 10.000 Kč - odpolední kurz s možností individuální docházky
  • 15.000 Kč - kurz dle individuální dohody

Zkouška před autorizovanou osobou

V případě potřeby a zájmu našich absolventů je možné složit Zkoušku před autorizovanou osobou a to dle standardů Národní soustavy kvalifikací pro odbornost Sportovní masáž v rámci Osobních služeb.

Cena zkoušky před autorizovanou osobou

(je-li vyžadována)

  • 2.000 Kč pro naše klienty
  • 5.000 Kč pro ostatní
Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.