Přípravný seminář pro ŽL

Novinka

Přípravný seminář pro získání živnostenského oprávnění v oboru „Masérské rekondiční a regenerační služby“.

Seminář je určen těm, kteří chtějí získat živnost, umí masírovat a potřebují teoretickou přípravu.

Obsahem semináře je ověření dovedností, doplnění těchto dovedností a teoretická příprava na zkoušku před autorizovanou osobou.

Doba výuky: 9.00 až 13.00 (pondělí až čtvrtek)

Termíny: 1 x měsíčně (pro počet osob 4 a více, jednotlivce zařadíme do denní výuky).

Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.