Prázdninový masérský kurz

Prázdninový kurz sportovní masáže na bázi rekvalifikace, teorie+praxe, příprava na zkoušku před autorizovanou osobou, která Vám umožní získat živnostenský list či stát se zaměstnancem v oblasti masérských služeb.

Prezenční výuka,  Římská.
Od 1.7. Do 5.7. 2024
Doba výuky 9.00 až 16.00

Praxe na domácích pracovištích, individuálně.
Od 8.7. Do 12.7.

Praktický seminář,  Římská
16.7. a 17.7. 2024
Doba výuky 9.00 až 16.00

Seminář a ukončení kurzu,  Římská
23.7. a 24.7. 2024.

Cena 12.000 Kč

Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.