Prázdninový masérský kurz

Novinka

Prázdninový kurz sportovní masáže na bázi rekvalifikace, teorie+praxe, příprava na zkoušku před autorizovanou osobou, která Vám umožní získat živnostenský list či stát se zaměstnancem v oblasti masérských služeb.

  1. Prezenční výuka, 9.00 až 17.00.
    Od 10.7. Do 14.7.2023
  2. Praxe na domácím pracovišti.
    Od 17.7. Do 21.7. 2023.
  3. Prezenční seminář, 25.a 26.7. Od 9.00 Do 17.00.
  4. Prezenční seminář, 1.8. Od 9,00 Do 17.00
  5. 2.8. Ukončení kurzu, cca. od 9.00 Do 14.00.

Cena 10.000 Kč

Začátek kurzu domlouváme vždy individuálně, podle časových možností a požadavků každého klienta.