Rekvalifikační masérský kurz

Rekvalifikační masérský kurz

Masérský rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci.

Masérské rekvalifikační kurzy jsou zařazeny do systému celostátních rekvalifikací. Absolventi rekvalifikačních kurzů získávají celostátně platná osvědčení pro zvolenou pracovní činnost.

Je vypsán nový kurz

Přihlaste se a začněte hned!

Právě zahajujeme nový rekvalifikační kurz. Termíny Vám přizpůsobíme individuálně.

Název kurzu

Oficiální název rekvalifikačního masérského kurzu je Sportovní masáž.

Rekvalifikační masérský kurz splňuje požadavky na kvalifikaci pro o vydání živnostenského listu v oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.

Rekvalifikační vzdělávací program Sportovní masáž je zařazen do systému Profesních kvalifikací.

Pro koho je masérský kurz je určen

Rekvalifikační masérský kurz je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako regenerační masér s možností uplatnění v rozsáhlém okruhu regeneračních zařízení.

Předcházející zkušenosti v oboru nejsou podmínkou. Uchazeč musí pro přijetí do rekvalifikačního masérského kurzu mít ukončené střední vzdělání a být starší 18 let.

Cíl masérského kurzu

Cílem rekvalifikačního masérského kurzu je, aby absolvent byl hned po zakončení kurzu schopný pracovat jako masér ve všech sportovních, lázeňských a regeneračních zařízeních při regeneraci zdravých lidí.

Obsah masérského kurzu

Během kurzu získá absolvent základní znalosti z fyziologie, anatomie, informace o související hygieně, kožních chorobách, první pomoci, teoretické i praktické znalosti masáže.

Rozsah rekvalifikačního masérského kurzu

Rekvalifikační masérský kurz je v rozsahu 154 vyučovacích hodin, kurz je akreditován MŠMT ČR.

Termíny kurzů

Termíny kurzů většinou po-pá 9-13 hodin, víkendový so-ne 9-13 hodin.
Po dohodě možno dohodnout individuální termín.

Počet účastníků ve skupině masérského kurzu

Protože je v masérském kurzu kladen důraz na individuální přístup, probíhá výuka pouze v malých skupinách do 8 osob.

Studijní materiály a pracovní pomůcky

Studijní materiály a pracovní pomůcky pro rekvalifikační masérský kurz obdržíte při jeho zahájení. Materiály jsou zahrnuty v ceně masážního kurzu.

Na kurz si přineste

Na kurz si přineste volné oblečení vhodné k práci maséra, přezuvky, ručník, prostěradlo a psací potřeby.

Úhrada kurzu

Úhrada rekvalifikace - rekvalifikačních kurzů je možná prostřednictvím úřadů práce.

Cena kurzu

  • 6.000 Kč

Zkouška před autorizovanou osobou

V případě potřeby a zájmu našich absolventů je možné složit Zkoušku před autorizovanou osobou a to dle standardů Národní soustavy kvalifikací pro odbornost Sportovní masáž v rámci Osobních služeb.

Cena zkoušky

  • 1.000 Kč pro naše klienty
  • 1.500 Kč pro ostatní

Osvědčení o absolvování rekvalifikačního masérského kurzu

Rekvalifikační masérský kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pod číslem jednacím: 022/2009-50-R.

Absolventi rekvalifikačního kurzu, kteří úspěšně složí závěrečné zkoušky, získají celostátně platné osvědčení o kvalifikaci pro pracovní činnost v oboru Sportovní masáž, které splňuje veškeré podmínky pro následné vystavení živnostenského listu (zákon č.309/2000 Sb.).

Pořadatelem rekvalifikačních masážních kurzů je agentura BEN001 s.r.o., která se zabývá tvorbou a realizací vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů a zprostředkováním zaměstnání.

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) k provádění kvalifikace pro odbornou činnost Sportovní masáž.